Anläggningen

På Stensäter finns bland annat två ridhus, två nyanlagda utebanor och en rejäl parkeringsplats.

Ska du komma och tävla hos oss? Här finns en skiss över anläggningen vid tävling.